БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.01.2020

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за листопад 2019 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності за листопад 2019 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за листопад 2019 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за листопад 2019 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за листопад 2019 року

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 грудня 2019 року