БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

05.11.2019
Статистична інформація

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2018 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районна у 2018 році

Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2018 рік (остаточні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2018 рік (остаточні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2018 рік (остаточні дані)

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності за 2018 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2018 рік