БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 26.09.2019
Статистична інформація
   Основні показники ринку праці у січнічервні 2019 року
   Запаси палива на
1 вересня 2019 року
   Використання палива за серпень 2019 року