БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 05.09.2019
Статистична інформація
  
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнілипні 2019 року