БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 03.09.2019
Експрес-випуски
   
Про оплату населенням Луганської області житлово-комунальних послуг у липні 2019 року
Статистична інформація
  
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року
   Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року
   Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року
   Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2019 року
   Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у липні 2019 року
   Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці Луганської області у січнічервні 2019 року
   Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Луганської області у січнічервні 2019 року
   Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Луганській області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січнічервні 2019 року
   Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Луганській області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січнічервні 2019 року