БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

06.08.2019

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнічервні 2019 року
Публікації

Статистичний бюлетень Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2019 року
Інфографіка

Характеристика житла домогосподарств Луганщини за 2018 рік