БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

03.07.2019

Експрес-випуск

Про оплату населенням Луганської області житлово-комунальних послуг у травні 2019 року

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 червня 2019 року

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2019 року

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у травні 2019 року