БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

03.06.2019

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2019 року

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2019 року

Індекси сільськогосподарської продукції (19912018рр.) (остаточні дані)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2018 рік (остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2018 рік (остаточні дані)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (19962018рр.)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (19962018рр.) (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Луганської області у 2018 році (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Луганської області у 2018 році (остаточні дані)