БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ДАНИМИ ЄДРПОУ. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДРПОУ

 

УВАГА! На виконання заходів щодо забезпечення діяльності органів державної статистки в умовах спалаху коронавірусу COVID-19, на період обмежувальних заходів обмежено допуск осіб до приміщення Головного управління статистки у Луганській області.

Для отримання консультацій та довідкової інформації з приводу надання відомостей з ЄДРПОУ, радимо звертатись за контактними телефонами: (06452) 2-10-21,  +38(050)476-72-14. 

 

Нормативно правові акти щодо надання відомостей з ЄДРПОУ:
 

Положення  про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від  22.06.2005 № 499)  

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджене наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386 та зареєстроване в Мінюсті України 15.12.2005 за №1509/11789 (із змінами, затвердженими наказом Держстату від 02.11.2020 № 312, зареєстрованим у Мінюсті України 22.02.2021 за № 224/35846). 

Вартість користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затверджена наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.   

Користувачі ЄДРПОУ

Користувачами реєстру ЄДРПОУ є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали запит про надання відомостей з Реєстру. 

Які відомості надаються з ЄДРПОУ
Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:  

1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку субєктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних. 

Весь інформаційний фонд реєстру ЄДРПОУ на запит користувачу не надається.

Відомості щодо суб'єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

довідкові місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

реєстраційні відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них. 

Умови надання відомостей з ЄДРПОУ

Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній формі у спосіб, що зазначений у запиті. Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою на адресу gus_lg@ukrstat.gov.ua або іншим способом передачі електронного повідомлення.  

Передача користувачами відомостей, одержаних з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.

Відомості з ЄДРПОУ надаються органами державної статистики на запит субєкта у пятиденний строк, що передбачено пунктом 16 положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

Надання відомостей з ЄДРПОУ є платним

Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача. Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату користувачем вартості наданих послуг. 

Вартість послуг (розраховується відповідно до наказу про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України)

ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ (без ПДВ)

Надання даних щодо  субєкта ЄДРПОУ протягом 5-ти робочих днів

11,70 грн.

Надання даних щодо  субєкта ЄДРПОУ протягом 2-х робочих днів

15,21 грн.

Надання даних щодо  субєкта ЄДРПОУ протягом 1-го робочого дня

23,40 грн.

 Реквізити для оплати послуг:

Головне управління статистики у Луганській області

IBAN UA388201720313261005201000828 в ДКСУ, м. Київ

Код 02359834

 

Форма Запиту про надання відомостей з ЄДРПОУ

Акт прийому-передачі про надання відомостей з ЄДРПОУ

 

Приклади заповнення форми запиту

 Запит стосовно отримання 1. ДАНИХ ЩОДО КІЛЬКОСТІ СУБЄКТІВ РЕЄСТРУ   

Запит стосовно отримання 2. ДАНИХ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ СУБЄКТІВ РЕЄСТРУ   

Запит стосовно отримання 3. ДАНИХ ЩОДО СУБЄКТА   

Запит стосовно отримання 3. ДАНИХ ЩОДО СУБЄКТА (для фізичних осіб з метою надання відомостей в Пенсійний фонд України)   

______________________________________________________________________________________

Поштова адреса:  93402, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1в,

Головне управління статистики у Луганській області

Контактні телефони: (06452) 2-10-21, +38(050) 476-72-14

e-mail: gus_lg@ukrstat.gov.ua