Головна > Доступ до публічної інформації > Перелік відомостей щодо діяльності Державної служби статистики України, що становлять службову інформацію
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

статистики України

23.05.2017 № 118

 

ПЕРЕЛІК

відомостей щодо діяльності Державної служби статистики України,

що становлять службову інформацію

 

 п/п

Зміст відомостей щодо діяльності Державної служби статистики України, що становлять службову інформацію

1.

Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію, стан та порядок охорони державної таємниці в органі державної статистики1

2.

Відомості (за окремими показниками) з питань планування, організації та ведення секретного діловодства в органі державної статистики

3.

Відомості про обіг і кількість матеріальних носіїв секретної інформації, що перебувають на зберіганні в органі державної статистики

4.

Відомості про результати перевірки наявності, прийому-передачі, знищення, перегляд грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації

5.

Відомості щодо посад працівників органу державної статистики, заняття яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, з розкриттям форми допуску та обґрунтування необхідності надання доступу до державної таємниці

6.

Відомості щодо результатів обстеження режимного приміщення органу державної статистики для проведення секретних робіт

7.

Узагальнені відомості щодо внутрішньооб'єктового режиму в органі державної статистики

8.

Узагальнені відомості щодо забезпечення режиму секретності в органі державної статистики у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану1

9.

Відомості (за окремими показниками) про зміст, стан, наявність недоліків в організації та забезпеченні безпеки спеціальних видів зв'язку в органі державної статистики1

10.

Відомості про залучення працівників органу державної статистики до роботи із засобами криптографічного захисту секретної інформації, ключовими документами та допуск (доступ) до них

11.

Відомості щодо організації (планування, створення, запровадження, модернізації) технічного захисту секретної інформації на об'єктах інформаційної діяльності органу державної статистики1

12.

Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи органу державної статистики, де циркулює (або передбачена циркуляція) службова інформація. Рекомендації щодо приведення стану захисту службової інформації на зазначених об'єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства

13.

Відомості щодо загроз для службової інформації, яка циркулює на конкретних об'єктах інформаційної діяльності органу державної статистики або обробляється в конкретних інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах органу державної статистики

14.

Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту службової інформації, на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі органу державної статистики

15.

Відомості з питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи1

16.

Відомості про організацію оповіщення, управління органом державної статистики в мирний час і особливий період1

17.

Відомості про характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони, організації зв'язку1

18.

Відомості щодо планування, організації та проведення роботи з питань цивільного захисту в мирний час та особливий період1

19.

Відомості щодо інженерного захисту та технічного стану захисних споруд цивільного захисту Держстату1

20.

Відомості щодо планування, організації або проведення заходів при загрозі або у разі виникнення надзвичайних ситуацій, введення надзвичайного стану1

21.

Відомості щодо функціональних обов'язків керівного складу органу державної статистики в особливий період і при виникненні надзвичайних ситуацій

22.

Окремі відомості щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час2

23.

Відомості, зведені відомості, що містять службову інформацію, отриману від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, установ, підприємств та організацій

1 Якщо ці відомості не становлять державної таємниці, але їх оприлюднення може завдати шкоди інтересам органу державної статистики.

2 Відповідно до пунктів 5, 15, 18, 57 Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 р. № 45.


При публікації матеріалів посилання на Головне управління статистики у Луганській області обов'язкове.
© Головне управління статистики у Луганській області