БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Порядок організаціїї роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами,
у Головному управлінні статистики у Луганській області