БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Соціально-економічне становище Луганської області

у 2018 році

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 грудня 2018р. становила 2153,2 тис. осіб. Упродовж січнялистопада 2018 року чисельність населення зменшилася на 14,6 тис. осіб, у тому числі внаслідок природного скорочення на 9,3 тис. осіб і на 5,3 тис. осіб за рахунок міграційного скорочення.

У січнілистопаді 2018 року в області зареєстровано 5,3 тис. осіб живонароджених та 14,6 тис. осіб померлих.

Ринок праці

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість економічно активного населення віком 1570 років в середньому за 9 місяців 2018р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшилась на 0,1%, або на 0,2 тис. осіб і становила 353,3 тис. осіб. Із зазначеної кількості економічно активного населення 300,0 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, що на 1,6%, або на 4,8 тис. осіб більше, ніж в середньому за 9 місяців 2017р., а решта (53,3 тис. осіб) були безробітними, тобто особами, які не мали роботи, але активно її шукали, як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості (на 7,9%, або на 4,6 тис. осіб менше).

Рівень зайнятості населення у віці 1570 років в середньому за 9 місяців 2018р. становив 57,2% проти 55,2% в середньому за відповідний період 2017р., а в працездатному віці  66,5% (63,1%).

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 1570 років становив 15,1%, а працездатного віку 15,9% та був нижчим, ніж в середньому за 9 місяців 2017р. (16,4% та 17,4% відповідно).

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 8,2 тис. осіб, що на 13,0% більше, ніж на кінець листопада 2018р., і на 1,4% менше, ніж на кінець грудня 2017 року. Допомогу по безробіттю отримували 77,6%.

Майже половина від загальної кількості безробітних (46,1%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у міських поселеннях 0,4%, у сільській місцевості 2,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2018р., становила 4,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2771,62 грн, що дорівнює 74,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. зменшилася на 17,0% і на кінець місяця становила 492 одиниці.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець грудня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (20,7% від загальної кількості заявлених вакансій) і професіоналів (18,5%), а на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства не було жодної вакансії.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області збільшилось із 12 осіб на кінець листопада 2018р. до 17 осіб на кінець грудня 2018 року.

Доходи населення

У січнілистопаді 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 7245 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, наукові дослідження та розробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,11,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався за такими видами економічної діяльності, як тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування і не перевищував 63,0% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січнілистопаді 2018р. дорівнює 112,5%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по Луганській області на 1 грудня 2018р. становила 517,2 млн.грн., що дорівнює 61,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018 року. Протягом листопада 2018р. її розмір зменшився на 24,2 млн.грн, або на 4,5%.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалось у професійній, науковій та технічній діяльності.

У структурі загальної суми заборгованості борг економічно активних підприємств на 1 грудня 2018р. становив 166,1 млн.грн., що складає 32,1% від загальної суми заборгованості.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 грудня 2018р. становила 15,1 тис. осіб, або 13,6% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11037,07 грн.

Соціальний захист

У січнілистопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 148,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях  121,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 27,5 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січнілистопаді 2018р. становила 46,9 млн.грн, з неї в міських поселеннях 37,7 млн.грн, у сільській місцевості 9,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 451,5 грн.

Крім того, у січнілистопаді 2018р. 5,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях 2,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 3,4 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у листопаді 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2635,6 грн.

У січнілистопаді 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 16,1 млн.грн.

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 97,7 млн.грн, що становило 36,9% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії відповідно 46,4 млн.грн і 85,6%.

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 762,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води 369,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 95,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення 102,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів 14,8 млн.грн, за постачання електричної енергії 81,8 млн.грн.

Ціни

Індекс споживчих цін на споживчому ринку області за 2018 рік становив 109,3% (у 2017 році 114,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 9,1%. На 21,5% зріс в ціні хліб, на 16,8% овочі, на 15,2% макаронні вироби, на 14,5% риба та продукти з риби, маргарин, на 11,1% м'ясо та мясопродукти, на 10,6% кондитерські вироби з борошна, молоко, на 10,4% масло, на 9,7% сало, на 9,0% кисломолочна продукція, на 8,6% сир і мякий сир (творог), на 8,2% олія соняшникова, на 5,8% продукти переробки зернових, на 5,7% кава, на 4,9% кондитерські вироби з цукру, на 4,2% чай, на 3,4% рис, на 2,8% шоколад. Водночас на 12,2% подешевшав цукор, на 9,9% яйця, на 7,9% фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 18,7%, у т.ч. тютюнові вироби на 25,5%, алкогольні напої на 10,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,2% за рахунок підвищення цін на утримання будинків та прибудинкових територій в 1,7 раза, природний газ на 22,9%, каналізацію на 11,3%, утримання та ремонт житла на 9,7%, холодну воду на 4,0%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла в цілому подорожчали на 7,1%, у т.ч. меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 10,3%, товари та послуги для щоденної підтримки будинку на 8,6%, побутова техніка на 6,5%, домашній текстиль на 5,7%, вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього вжитку на 1,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоровя на 7,2% повязано з подорожчанням послуг лікарень на 15,0%, амбулаторних послуг на 6,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 6,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 9,9% відбулося за рахунок подорожчання транспортних послуг на 19,1%, палива та мастил на 9,0%.

Ціни у сфері звязку зросли на 16,1%, що повязано з підвищенням цін на поштові послуги в 1,8 раза, мобільний зв'язок на 24,5%, місцевий телефонний звязок на 19,7%, інтернет на 9,6%.

Подорожчання послуг освіти на 5,7% зумовлено підвищенням плати за утримання і виховання дітей у дошкільних закладах на 8,4%, за отримання вищої освіти на 5,6%.

Промисловість

Індекс промислової продукції у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2017р. становив відповідно 115,0% та 73,0% .

За січеньгрудень 2018р. видобуто 314,6 тис.т. вугілля камяного.

У переробній промисловості за січеньгрудень 2018р. вироблено 241 т мяса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого; 101 т м'яса свиней свіжого чи охолодженого; 97,6 тис.т олії соняшникової та сафлорової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих); 1593 т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого); 901 т масла вершкового жирністю не більше 85%; 7826 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання.

У січнігрудні 2018р. вироблено 2527,3 млн.кВтгодин електроенергії.

Сільське господарство

У січнігрудні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнемгруднем 2017р. становив 103,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах 103,9%, у господарствах населення 102,7%.

У січнігрудні 2018р. обсяг реалізації сільськогосподарських тварин на забій (у живій масі) зменшився на 34,9% в порівнянні з січнемгруднем 2017р. і склав 10,8 тис.т, виробництво молока збільшилось на 1,8% (127,1 тис.т), виробництво яєць зменшилося на 18,3% (72,2 млн.шт).

Станом на 1 січня 2019р. порівняно з 1 січня 2018р. зменшилось поголівя свиней на 4,7% (43,0 тис. голів), овець і кіз на 3,5% (25,0 тис. голів), а поголівя великої рогатої худоби збільшилось на 10,2% (54,1 тис. голів), у т.ч. корів на 0,8% (25,6 тис. голів), птиці на 13,2% (996,8 тис. голів).

Будівництво

У січнілистопаді 2018р. підприємствами Луганської області виконано будівельних робіт на суму 475,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січнілистопаді 2018р. порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 79,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 22,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 54,8% та 22,9% відповідно.

Будівництво будівель у січнілистопаді 2018р. проти січнялистопада 2017р. становить 72,8%, у т.ч. житлових 58,4%, а нежитлових 77,8%, будівництво інженерних споруд  85,7%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січнілистопаді 2018р. експорт товарів становив 189,0 млн.дол. США, імпорт  251,2 млн.дол. США. Порівняно із січнемлистопадом 2017р. в експорті товарів відбулось зменшення поставок на 12,1%, в імпорті збільшення на 4,4%. Негативне сальдо становило 62,2 млн.дол. США (у січнілистопаді 2017р. також негативне 25,7 млн.дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,75 (у відповідному періоді попереднього року 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 74 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 70,7 млн.дол. США (37,4% від загального обсягу експорту) та зменшився порівняно із січнемлистопадом 2017р. на 37,1 млн.дол. США або на 34,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країнчленів ЄС здійснювалися до Польщі, Франції, Болгарії, Німеччини та Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусії, Індії, Узбекистану та Саудівської Аравії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 56,4 млн.дол. США (22,5% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січнялистопада 2017р. на 6,3 млн.дол. США, або на 12,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Чехії та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Саудівської Аравії, Білорусії та Кореї Республіки.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні-листопаді 2018р. становила 84,3 млн.дол. США або 44,6% експорту всіх товарів, органічних хімічних сполук 20,7 млн.дол. США (11,0%), жирів та олій тваринного або рослинного походження  18,7 млн.дол. США (9,9%), залишків і відходів харчової промисловості 11,9 млн.дол. США (6,3%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних 11,2 млн.дол. США (5,9%) та зернових культур 7,6 млн.дол. США (4,0%).

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січнілистопаді 2018р. 100,4 млн.дол. США або 40,0% імпорту всіх товарів, маси з деревини 36,4 млн.дол. США (14,5%), пластмас, полімерних матеріалів 30,1 млн.дол. США (12,0%), продуктів неорганічної хімії 15,3 млн.дол. США (6,1%) та органічних хімічних сполук 10,9 млн.дол. США (4,3%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січнігрудні 2018р. становив 8176,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 26,8% більше від обсягу січнягрудня 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. збільшився на 23,6%, а з груднем 2017р. на 19,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січнігрудні 2018р. становив 4361,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 22,9% більше від обсягу січнягрудня 2017р. Обсяг роздрібного товарообороту в грудні 2018р. становив 482,4 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2018р. збільшився на 23,6%, а з груднем 2017р. на 16,1%.

Транспорт

У 2018р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 384,0 млн.ткм, або на 17,0% менше від обсягу 2017 року. Перевезено 1307,1 тис.т вантажів, що становить 70,9% від обсягу 2017 року.

У 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 277,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 25823,4 тис. пасажирів, що становить відповідно 84,7% та 85,0% від обсягу 2017 року.