Герб статистики України Герб Луганської області
В органах Державної статистики функціонує система електронної звітності
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітання Голови Держстату І. Вернера з нагоди Дня Конституції України

 

Н О В И Н И

27 Червня

Підготовлено експрес-випуск

Зайнятість та безробіття населення Луганської області у I кварталі 2018 року

Підготовлена статистична інформація

Індекси промислової продукції за січень–травень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2018 році (за період з початку року)

Основні показники ринку праці за січень–березень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньберезень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–березень 2018 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січеньберезень 2018 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–березень 2018 року


 

26 Червня

Підготовлено експрес-випуск

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Луганської області у травні 2018 року

Підготовлена статистична інформація

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році (попередні дані)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2017 році (попередні дані)

Постачання та використання енергії у 2017 році  

Використання палива за травень 2018 року

Запаси палива на 1 червня 2018 року

Виробництво промислової продукції за видами за січень–травень 2018 року


 

25 Червня

Підготовлено експрес-випуски

Виконання будівельних робіт у січні–травні 2018 року

Постачання та використання енергії у Луганській області за 2017 рік

Підготовлена статистична інформація

Природний рух населення за січень–квітень 2018 року

Чисельність населення за січень–квітень 2018 року

Населення (1995–2017рр.)

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів за січень–травень 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів за січень–травень 2018 року

Використання та запаси палива у 2017 році

Підготовлено статистичні збірники

Чисельність населення Луганської області на 1 січня 2018 року

Валовий регіональний продукт Луганської області у 2016 році


 

22 Червня

Підготовлено експрес-випуски

Про надання субсидій населенню у травні 2018 року

Використання палива у Луганській області за 2017 рік

Підготовлена статистична інформація

Засоби масової інформації та книговидання (1995-2017рр.)

Роздрібна торгівля у січні–травні 2018 року

Підготовлена інфографіка

До Дня молоді


 

21 Червня

Підготовлена статистична інформація

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за січень–травень 2018 року

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою на 1 червня 2018 року

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2017 рік (попередні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік (попередні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2017 рік (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2017 рік (попередні дані)


 

20 Червня

Підготовлено прес-випуск

Основні показники діяльності підприємств роздрібної торгівлі у Луганській області у січні–березні 2018 року

Підготовлена статистична інформація

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996-2018рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–квітні 2018 року


 

19 Червня

Підготовлено експрес-випуск

Демографічна ситуація в Луганській області у січні–квітні 2018 року

Підготовлена статистична інформація

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах у січні–березні 2018 року


 

18 Червня

Підготовлено прес-випуск

Зовнішня торгівля товарами Луганської області у січні–квітні 2018 року

Підготовлена статистична інформація

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій за травень 2018 року

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2018 року

Підготовлено статистичний збірник

Доходи та витрати населення Луганської області за 2016 рік


 

15 Червня

Підготовлено експрес-випуски

Зовнішня торгівля товарами Луганської області у січні–квітні 2018 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2018 року

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах в оптовій торгівлі у I кварталі 2018 року

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Луганської області у січні–березні 2018 року

Підготовлено прес-випуск

Про зміни індексів споживчих цін на товари та послуги у Луганській області у травні 2018 року

Підготовлена інфографіка

Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Луганській області у травні 2018 року


 

14 Червня

Підготовлена статистична інформація

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 червня 2018р.

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 червня 2018р.

Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–травні 2018р.

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 червня 2018р.

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах у січні–травні 2018р.

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) за травень 2018р.

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) за травень 2018р.

Підготовлена інфографіка

Індекс споживчих цін


 

13 Червня

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін у Луганській області в травні 2018 року


 

12 Червня

Підготовлена статистична інформація

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по містах обласного значення та районах за січень–березень 2018 року


 

08 Червня

Підготовлено прес-випуск

Про фінансовий стан великих та середніх підприємств Луганської області у січні–березні 2018 року
Підготовлена статистична інформація

Правопорушення (1995-2017рр.)

Підготовлена інфографіка

До Дня працівників легкої промисловості


 

07 Червня

Підготовлена статистична інформація

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2017рр.)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2017рр.)


 

05 Червня

Підготовлено бюлетень

Соціально-економічне становище Луганської області за січень–квітень 2018 року

Підготовлено доповідь

Про соціально-економічне становище Луганської області за січень–квітень 2018 року

Підготовлено повідомлення

Соціально-економічне становище Луганської області у січні–квітні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–квітні 2018 року

Підготовлена статистична інформація

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах за І квартал 2018р.

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–квітні 2018р.

Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області за січень–квітень 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Сєвєродонецька за січень–квітень 2018 року


 

04 Червня

Підготовлено експрес-випуск

Про оплату населенням Луганської області житлово-комунальних послуг у квітні 2018 року

Підготовлено прес-випуск

Витрати і ресурси домогосподарств Луганської області у ІV кварталі 2017 року

Підготовлена статистична інформація

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2018р.

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2018р.

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати за квітень 2018р.

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2018р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за січень–квітень 2018р.

Підготовлена інфографіка

Заробітна плата у 2018 році


 

01 Червня

Підготовлена статистична інформація

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2017рр.)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Луганській області у січні–березні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Луганській області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Луганській області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах та районах у січні–березні 2018 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–березень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році (остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2017 році (остаточні дані)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2017рр.)


 

Червень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Липень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів новин:2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

   

Основні показники

соціально-економічного розвитку

Луганської області

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При публікації матеріалів посилання на Головне управління статистики у Луганській області обов'язкове.
© Головне управління статистики у Луганській області