Капітальні  інвестиції за  2007 рік

 

  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Капітальні інвестиції 10894700 100,0
в т. ч.    
інвестиції в основний капітал 9754147 89,5
витрати на інші необоротні матеріальні активи 210562 1,9
витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 857741 7,9
інвестиції в нематеріальні активи 56139 0,5
витрати на формування основного стада 16111 0,2