Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2006 рік
(млн.грн.)
  Фінансо-
вий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної
кількості підпри-
ємств
фінансо-
вий
результат
у % до загальної
кількості підпри-
ємств
фінансо-
вий
результат
Всього 405,2 67,1 2106,4 32,9 1701,2
у тому числі сільське господарство, мисливство, лісове господарство –13,4 63,0 84,4 37,0 97,8
промисловість 345,6 64,7 1325,0 35,3 979,4
будівництво –1,5 65,8 49,5 34,2 51,0
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку –184,7 72,0 224,2 28,0 408,9
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 19,7 69,6 27,3 30,4 7,6
оптова торгівля і посеред-ництво в оптовій торгівлі –219,1 72,2 166,8 27,8 385,9
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 14,7 72,0 30,1 28,0 15,4
діяльність готелів та ресторанів 0,0 69,0 2,3 31,0 2,3
діяльність транспорту та зв’язку –5,6 61,0 39,7 39,0 45,3
фінансова діяльність 240,7 79,5 241,8 20,5 1,1
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 31,2 61,8 124,3 38,2 93,1
освіта 0,5 68,3 0,7 31,7 0,2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1,0 68,3 1,7 31,7 0,7
надання комунальних та інди-відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту –10,9 59,7 10,5 40,3 21,4