БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Архів 2021 рік   2020 рік   

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2022 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Щодо показників міграційного руху населення

липень

   

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів

липень

   

Ринок праці

Щодо рівня заробітної плати працівників за професійними групами

березень

Анонс

 

Соціальний захист

Щодо показників сателітного рахунку соціального захисту

липень

   

Економічна статистика

Діяльність підприємств

Щодо показників діяльності субєктів господарювання та підприємств

березень

Анонс
Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо показників економічних рахунків сільського господарства

жовтень

   
Промисловість
Щодо показників річної статистики виробництва та реалізації підприємствами виробниками промислової продукції за видами

квітень

   
Навколишнє природне середовище
Щодо показників рахунку витрат на охорону навколишнього природного середовища

травень

   
Ціни
Щодо показників індексів цін на житло

червень

   

Наука, технології та інновації

Щодо показників наукової та інноваційної діяльності

липень

   

Анкетні опитування, проведені самостійно

Багатогалузева статистична інформація

Щодо структури та інформаційного наповнення офіційного вебсайту Головного управління статистики у Луганській області

березень

Анонс

 
Щодо рівня задоволення інформаційних потреб стосовно показників, наведених у збірнику Статистичний щорічник Луганської області

червень