БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Архів

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Ринок праці
Щодо показників робочої сили

серпень

Анонс

 

Охорона здоров'я

Щодо показників статистики травматизму на виробництві

липень

Анкета

 

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

червень

Анкета

 

Економічна статистика

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників ведення мисливського господарства

квітень

Анкета

Повідомлення

Щодо показників лісогосподарської діяльності

травень

Анкета

 
Енергетика
Щодо показників з постачання та використання енергії

березень

 Анкета

Повідомлення

Туризм
Щодо показників туристичної діяльності

серпень

Анонс

 
Реєстр статистичних одиниць
Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць

липень

Анкета

 
Навколишнє природне середовище
Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища

червень

Анкета

 
Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

травень

Анкета  
Щодо показників утворення та поводження з відходами

вересень

   

Зовнішньоекономічна діяльність

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі товарами

серпень

Анкета