БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Архів

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Ринок праці
Щодо показників робочої сили

серпень

   

Охорона здоров'я

Щодо показників статистики травматизму на виробництві

липень

   

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

червень

   

Економічна статистика

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників ведення мисливського господарства

квітень

Анкета
Щодо показників лісогосподарської діяльності

травень

Анонс  
Енергетика
Щодо показників з постачання та використання енергії

березень

 Анкета

 
Туризм
Щодо показників туристичної діяльності

серпень

   
Реєстр статистичних одиниць
Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць

липень

   
Навколишнє природне середовище
Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища

червень

   
Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

травень

Анонс  
Щодо показників утворення та поводження з відходами

вересень

   

Зовнішньоекономічна діяльність

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі товарами

серпень